ImprimirSlide thumbnail
Dels orígens al compromís d’avui "A finals de la primera meitat del s.XX, en un entorn de bosc molt barrejat d’alzines, roures, faigs i castanyers,
el primer Toni Pons va començar el camí que hem continuat després adaptant
el projecte inicial a tot tipus de canvis."

Durant més de seixanta anys ens hem anat reinventant sense perdre mai l’essència del producte i l’esperit inicial.
Avui, l’espardenya té prou vida, força i personalitat perquè traspassi fronteres i sigui coneguda arreu. Nosaltres li hem facilitat
el passaport i continuarem fent-ho en el futur.
oom with ceiling lampSlide thumbnail
19
46
Qui perd els orígens,
perd la identitat
De la má d’Antoni Pons Parramon, neix l’empresa l’any 1946 en forma d’una petita fàbrica de calçat bàsic de l’època.
Espardenyes de jute o goma i botes de pell van esdevenir els primers productes realitzats per la marca Toni Pons.
Amb els anys, el projecte s’ha reinventat constanment per poder seguir oferint un producte d’actualitat i tendència.
Això, però, s’ha fet sempre sense perdre l’essència artesanal i ecològica que ha transpirat la marca des de la primera espardenya o bota.
gironaSlide thumbnail
19
68
D'Osor
a Girona
En l’any 1968 l’empresa es trasllada de la població d’Osor a Girona.
Els avantatges logístics que aportava la nova localització geogràfica van ser clau per a prendre la decisió de canviar la ubicació de la
seu de l’empresa. Des de la seva arribada, l’empresa s’ha sentit a Girona com a casa participant en diferents activitats ciutadanes
de caire social i lúdic. Amb prop de 50 anys en la ciutat, la marca ha viscut un creixement continuat d’activitat que l’ha fet canviar fins a
3 vegades de seu en la mateixa ciutat.
antoniSlide thumbnail
19
75
Antoni Pons i Carós,
segona Generació de l’empresa
Antoni Pons i Carós a l’edat de 18 anys, després d’haver compaginat empresa i estudis en els anys anteriors
realitza el pas d’entrar en l’organització.

Amb les inquietuds de tot jove emprenedor, la 2a generació entrarà amb la visió de convertir l’abast de la marca,
fins al moment local, en internacional.
classic-rev SATSlide thumbnail
19
91
França,
comença l’expansió
L’any 91 esdevé l’any clau per entendre la vocació internacional de l’empresa.
En aquest any es fa el pas d’entrar en el mercat francès. La marca aconseguirà, des del primer moment, un gran reconeixement entre el públic
francès. Un públic que valora immensament l’espardenya com a calçat pel bon temps i el seu tret artesanal característic.

Gairebé 25 anys després, França segueix sent el principal mercat de la marca.
2008 girona monSlide thumbnail
20
08
De Girona a tot el món.
Una identitat pròpia vista a nivell internacional
Amb l’entrada en el mercat Australià, la marca segueix amb la seva aposta per a la internacionalització, comptant ja amb presència
en tots els continents del planeta. A través d’una xarxa d’agents i distribuïdors, la marca compta amb una presència consolidada
en els principals aparadors mundials. TONI PONS exporta arreu del món un calçat artesanal i de tradició amb uns tocs contemporanis
i mediterranis que el fan ser reconegut per a multitud de cultures diferents.
2015 nova marcaSlide thumbnail
20
15
Cap el futur,
seguim reinventant Toni Pons
A les portes del 70è aniversari de Toni Pons, l’empresa decideix actualitzar la marca de dalt a baix. Des de la reformulació del logotip de la marca
fins a una reestructuració de la col·lecció que passa a dividir-se en seccions amb una personalitat concreta, l’empresa segueix apostant per a
tenir una marca i un producte d’actualitat i a la última moda.


“A finals de la primera meitat del s.XX, en un entorn de bosc molt barrejat d’alzines, roures, faigs i castanyers, el primer Toni Pons va començar el camí que hem continuat després adaptant el projecte inicial a tot tipus de canvis.”
Durant més de seixanta anys ens hem anat reinventant sense perdre mai l’essència del producte i l’esperit inicial. Avui, l’espardenya té prou vida, força i personalitat perquè traspassi fronteres i sigui coneguda arreu. Nosaltres li hem facilitat el passaport i continuarem fent-ho en el futur.


De la má d’Antoni Pons Parramon, neix l’empresa l’any 1946 en forma d’una petita fàbrica de calçat bàsic de l’època. Espardenyes de jute o goma i botes de pell van esdevenir els primers productes realitzats per la marca Toni Pons. Amb els anys, el projecte s’ha reinventat constanment per poder seguir oferint un producte d’actualitat i tendència. Això, però, s’ha fet sempre sense perdre l’essència artesanal i ecològica que ha transpirat la marca des de la primera espardenya o bota.


En l’any 1968 l’empresa es trasllada de la població d’Osor a Girona.
Les avantatges logístiques que aportava la nova localització geogràfica van ser clau per a prendre la decisió de canviar la ubicació de la seu de l’empresa. Des de la seva arribada, l’empresa s’ha sentit a Girona com a casa participant en diferents activitats ciutadanes de caire social i lúdic. Amb prop de 50 anys en la ciutat, la marca ha viscut un creixement continuat d’activitat que l’ha fet canviar fins a 3 vegades de seu en la mateixa ciutat.


Antoni Pons i Carós amb l’edat dels 18 anys, després d’haver compaginat empresa i estudis en els anys anteriors realitza el pas d’entrar en l’organització.

Amb les inquietuds de tot jove emprenedor, la 2a generació entrarà amb la visió de convertir l’abast de la marca, fins al moment local, a nivell internacional.


L’any 91 esdevé l’any clau per entendre la vocació internacional de l’empresa.
En aquest any es fa el pas d’entrar en el mercat francès. La marca aconseguirà, des del primer moment, un gran reconeixement entre el públic francès. Un públic que valora immensament l’espardenya com a calçat pel bon temps i el seu tret artesanal característic.

Gairebé 25 anys després, França segueix sent el principal mercat de la marca.


Amb l’entrada en el mercat Australià, la marca segueix amb la seva aposta per a la internacionalització, comptant ja amb presència en els tots els continents del planeta. A través d’una xarxa d’agents i distribuïdors, la marca compta amb una presència consolidada en els principals aparadors mundials. TONI PONS exporta arreu del món un calçat artesanal i de tradició amb uns tocs contemporanis i mediterranis que el fan ser reconegut per a multitud de cultures diferents.


A les portes del 70è aniversari de la marca, l’empresa decideix actualitzar la marca de dalt a baix. Des de la reformulació del logo de la marca fins a una reestructuració de la col·lecció que passa a dividir-se en seccions amb una personalitat concreta, l’empresa segueix apostant per a tenir una marca i un producte d’actualitat i a la última moda.